CELE STOWARZYSZENIA:

a)      integracja mieszkańców w tym środowiska lokalnych przedsiębiorców,

b)      promowanie, popularyzacja aktywności fizycznej jako najlepszej formy wypoczynku,

c)      promowanie i popularyzacja regionu,

d)     wspieranie młodzieży sportowo uzdolnionej. 


STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

a)      organizowanie i współorganizowanie form czynnego wypoczynku, sportu,

b)      organizowanie i współorganizowanie konferencji, wystaw, targów oraz innych działań mających na celu promocję regionu.

 

Były Prezydent Miasta Elbląga Pan Grzegorz Nowaczyk: "Wartością dodaną Stowarzyszenia będzie również budowanie pomiędzy jego członkami wzajemnego zaufania, tak potrzebnego we wzajemnych kontaktach biznesowych." 

Pełnomocnik Zarządu Grupy Żywiec S.A. Dyrektor Browaru Pan Roman Korzeniowski: "Zachęcam lokalnych przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju sportu w naszym mieście do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Szczególnie gorąco zapraszam tych ludzi biznesu, dla których sport jest pasją i czują jego specyfikę. Browar w Elblągu jest mecenasem sportu i kultury w mieście, co przynosi korzyść lokalnej społeczności."

 

Podziękowania

 

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu